Majolika z Nieborowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, do 4 maja 2014 = Maiolica from Nieborów, National Museum, Cracow, until 4 May 2014

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 13 (4) (2013) s. 7

 

do góry