Sztuka i natura w średniowiecznej Europie (Umenie a príroda stredovekej Európy), Bratislavský hrad, do 2 lutego 2014 = The Art and Nature of Medieval Europe, Bratislava Castle, until 2 February 2014

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 13 (4) (2013) s. 9

 

do góry