Portrety : ślady pamięci, "Imago. Portrety z kolekcji arcyopactwa benedyktyńskiego w Pannonhalmie", 21 marca 2013 - 11 listopada 2013, Opactwo benedyktynów, Pannonhalma = Portraits : traces of memory, "Imago. Portraits from the Collection of the Pannonhalma Archabbey", 21 March 2013 - 11 November 2013, The Pannonhalma Archabbey

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 13 (4) (2013) s. 160-165
Zoltán Gyalókay, Paweł Łopatka

 

do góry