Twarze z przeszłości, "Ciemne świecidło. Fotografie Michała Greima (1828-1911)", 27 lipca 2013 - 22 grudnia 2013, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Kraków = Faces from the past, "A dim light. The photographs of Michał Greim (1828-1911)", 27 July 2013 - 22 December 2013, The Ethnographic Museum, Kraków

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 13 (4) (2013) s. 180-185
Michał Korta, Katarzyna Spiechlanin

 

do góry