"Co z dziwnym urokiem?" : o motywie starych fotografii w poezji współczesnej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, Tom 13 (2010) s. 385-397
Alicja Mazan-Mazurkiewicz

 

do góry