Moc jako istotna cecha miłości małżeńskiej w świetle "Pieśni nad pieśniami" 8,5-14

Studia nad Rodziną, Tom 13, Numer 1-2 (24-25) (2009) s. 29-44
Jerzy Kułaczkowski

 

do góry