Wrodzona zdolność do małżeństwa jest darem Stwórcy

Studia nad Rodziną, Tom 13, Numer 1-2 (24-25) (2009) s. 183-186
Benedykt XVI

 

do góry