Stosunek katolików do prawa, które nie chroni w pełni życia poczętego

Studia nad Rodziną, Tom 14, Numer 1-2 (26-27) (2010) s. 127-134
Bożena Bassa

 

do góry