XVII-wieczny fragment rękopisu muzycznego ms. 2171 z Biblioteki PAN w Gdańsku

Saeculum Christianum : pismo historyczne, Tom 19, Numer 2 (2012) s. 145-167
Liudmila Mesnikovich

 

do góry