Zniesienie wymogu pochodzenia szlacheckiego przy otrzymywaniu dostojeństw i godności duchownych

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 1 (1929) s. 117-124
Stanisław Liszewski

 

do góry