Wiadomości o Szkole Płockiej od roku 1781, zebrane dla Towarzystwa Naukowe przez członka-sekretarza w Towarzystwie Kajetana Morykoni : wstęp ułożony do odczytania na posiedzeniu publicznem Towarzystwa w dniu 19 marca roku 1821

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 2 (1930/1931) s. 171-194
Kajetan Morykoni

 

do góry