"Być czy mieć" – wartości w edukacji wczesnoszkolnej : recenzja książki: Beata Wołosiuk, "Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 4 (2012) s. 119-122
Ewa Dybowska , Beata Wołosiuk (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Beata Wołosiuk, "Wychowanie do wartości w edukacji wczesnoszkolnej", Lublin, 2010

 

do góry