Skazani na lokalność? : społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencji współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych

Problemy Zarządzania, Tom 4, Numer 3 (2006) s. 136-152, 231
Dariusz Waldziński

 

do góry