Klastry - geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych podmiotów jako narzędzie zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym

Problemy Zarządzania, Tom 4, Numer 3 (2006) s. 180-202, 233
Łukasz Kalupa

 

do góry