Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zagrożonych marginalizacją

Problemy Zarządzania, Tom 6, Numer 2 (2008) s. 154-169, 196
Wanda Zaremba

 

do góry