Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na sytuację finansową przedsiębiorstw

Problemy Zarządzania, Tom 6, Numer 3 (2008) s. 174, 87-101
Izabela Konieczna

 

do góry