Strategia zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółkach mniejszościowych w kontekście przepływów pieniężnych z dywidend

Problemy Zarządzania, Tom 7, Numer 1 (2009) s. 142-151, 205
Radosław Winiarski

 

do góry