Antropologia peryferyjnego rynku pracy : rola kultury w wyjaśnianiu procesu zatrudniania pracowników w mikroprzedsiębiorstwach

Problemy Zarządzania, Tom 9, Numer 2 (2011) s. 129-153, 224
Bartosz Sławecki

 

do góry