Jak przełożyć system usługowy na doświadczenia jakości klientów?

Problemy Zarządzania, Tom 10, Numer 2 (2012) s. 160-179, 280-281
Wiesław Urban

 

do góry