Ubezpieczenie jako metoda ograniczania ryzyka szkód środowiskowych małych i średnich przedsiębiorstw

Problemy Zarządzania, Tom 11, Numer 2 (2013) s. 45-59
Teresa Hanna Bednarczyk, Anna Jańska

 

do góry