Tematyka prasoznawcza na Konferencji Naukowej „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku” (Łódź, 15–16 października 2012 r.)

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 16, Numer 1 (2013) s. 265-268
Adam Ruta

 

do góry