"Prasa sądecka od zarania do dziś 1891-2011", pod red. Bolesława Farona, współpraca Agnieszka Ogonowska, Kraków 2012 : [recenzja]

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 16, Numer 1 (2013) s. 219-226
Józef Szocki , Bolesław Faron (aut. dzieła rec.), Agnieszka Ogonowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry