Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Krakowie za rok 2000

Krakowski Rocznik Archiwalny, Tom 8 (2002) s. 188-189
Adam Cieślak

 

do góry