Księdza profesora Kazimierza Waisa propozycja zharmonizowania nauki i wiary w kwestii pochodzenia człowieka

Semina Scientiarum, Tom 11 (2012) s. 107-127
Łucja Farnik

 

do góry