De eis quae in augustini „Confesionibus" non sint confessoria

Przegląd Teologiczny : kwartalnik naukowy, Tom 11, Numer 4 (1930) s. 399-413
Georgius Kowalski

 

do góry