Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu

Biblioteka, Tom 15 (24) (2011) s. 57-72
Jarosław Matysiak

 

do góry