Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

Biblioteka, Tom 15 (24) (2011) s. 217-230
Ewa Głowacka

 

do góry