Mileny Rudnickiej próba rekonstrukcji systemu estetyki Leona Battisty Albertiego

Semina Scientiarum, Tom 12 (2013) s. 21-33
Stepan Ivanyk

 

do góry