Z problemów nauczania języka polskiego na Uniwersytecie im. A. Żdanowa w Leningradzie

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 1 (1988) s. 53-57
Katarzyna Szafranowska-Kończalik

 

do góry