Kilka uwag o roli naśladowania i uświadomienia w procesie pracy nad materiałem gramatycznym języka polskiego jako obcego

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 2 (1989) s. 45-54
Jutta Büchner, Ulrich Drechsel

 

do góry