"Antyk romantyków - model europejski i wariant polski : rekonesans", pod red. Marii Kalinowskiej i Bogny Paprockiej-Podlasiak, indeks oprac. Anna Pilewicz i Bogna Paprocka-Podlasiak, Toruń 2003 : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 96, Numer 4 (2005) s. 242-252
Michał Kuziak , Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.), Bogna Paprocka-Podlasiak (aut. dzieła rec.), Anna Pilewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry