Badanie prognostyczności ocen z zaliczeń dla wyników egzaminów w procesie kształcenia przygotowawczego cudzoziemców (na przykładzie fizyki)

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 3 (1991) s. 92-102
Stanisław Bednarek

 

do góry