"Zielony Sztandar" wobec Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w latach 1931-1939

Słupskie Studia Historyczne, Tom 1 (1993) s. 105-128
Marian Mroczko

 

do góry