Chorąstwa kujawskie w pierwszej połowie lat trzydziestych XV wieku (1430-1435)

Słupskie Studia Historyczne, Tom 7 (1999) s. 27-38
Sobiesław Szybkowski

 

do góry