Trudności związane z uruchomieniem polskiej placówki konsularnej w Szczecinie

Słupskie Studia Historyczne, Tom 7 (1999) s. 101-121
Wojciech Skóra

 

do góry