Problemy demobilizacji i przejścia Wojska Polskiego na stopę pokojową w latach 1945-1947

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 131-146
Tadeusz Kmiecik

 

do góry