Nicolas Muffel, "Beschreibung der Stadt Rom (Opisanie miasta Rzymu)"

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 245-251
Marzena Głodek

 

do góry