"Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii", red. M. Szczurowski, Toruń 2001 : [recenzja]

Słupskie Studia Historyczne, Tom 11 (2004) s. 316-318
Piotr Kurlenda , M. Szczurowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry