Charakterystyka zmodyfikowanego egzaminu z języka polskiego po kursie podstawowym : (stopień IV: poziom podstawowy, progowy) w SJPC UŁ

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 12 (2002) s. 109-112
Aleksandra Kubacka-Gorwecka

 

do góry