Sprawozdanie z konferencji "Obcokrajowców uczenie Polski", Kraków 29 czerwca 1999

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 12 (2002) s. 119-123
Alicja Skalska

 

do góry