Pozycja przymiotnika w zdaniu polskim i włoskim : uwarunkowania syntaktyczne

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 14 (2005) s. 41-56
Mirosława Magajewska

 

do góry