Grzecznościowe akty mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym (A1)

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 16 (2008) s. 119-125
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

do góry