"Das Kriterium des Christseins : Grundriss der Gnadenlehre", Karl-Heinz Menke, Regensburg 2003 : [recenzja]

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 37, Numer 1 (2004) s. 177-181
Jacek Kempa , Karl-Heinz Menke (aut. dzieła rec.)

 

do góry