Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Tom 39, Numer 1 (2006) s. 172-177
Jerzy Myszor

 

do góry