Na przedpolach Puszczy Solskiej i w boju spotkaniowym nad Tanwią : 12 Pułk Piechoty w zwrocie zaczepnym GO "Boruta" na Lwów

Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny, Tom 11 (2008) s. 29-44
Michał Siwiec-Cielebon

 

do góry