Stan wojenny czyli - Zima Wasza! Działalność NSZZ "Solidarność" i niektórych środowisk niepodległościowych ziemi wadowickiej po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL (13 grudnia 1981 r. - wiosna 1989)

Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny, Tom 11 (2008) s. 139-158
Michał Siwiec-Cielebon

 

do góry