Wadowice Karola Wojtyły

Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny, Tom 11 (2008) s. 221-223
Marcin Płaszczyca

 

do góry