Niezwykła podróż w przeszłość

Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny, Tom 11 (2008) s. 217-218
Marcin Płaszczyca , Czesław Gil (aut. dzieła rec.), Piotr Wyrobiec (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Czesłąaw Gil, red. Piotr Wyrobiec, "Wadowice, kartki z rodzinnego albumu", Wadowice 2008

 

do góry