Przeglądowy atlas wczesnodziejowy ziem polskich. Projekt wydawnictwa

Kwartalnik Historyczny, Tom 58, Numer 1-2 (1950-1951)
Stanisław Herbst

 

do góry