Istota obrony koniecznej i jej zakres w polskim prawie karnym

Studenckie Zeszyty Naukowe, Tom 11, Numer 17 (2008) s. 65-70
Lucyna Szabelska

 

do góry